Frågor och svar

Vi har som policy att besvara alla mail inom 24h men för att spara tid åt dig som kund har vi här listat upp de mest förekommande frågorna angående våra träningsprogramVad händer om jag kommer efter i mitt träningsprogram?

Träningsprogrammet har ingen timer som stänger av ditt medlemskap efter 2 eller 4 månader. Vi rekommenderar starkt att du följer utgivna träningspass, men skulle du bli sjuk eller halka efter på annat sätt så väntar programmet på dig, den nya månaden/fasen börjar först när du själv anger att du är klar med den gamla.

Styrketestet är en färskvara så vi rekommenderar att försöka hålla dig så gott det går till planen. Skulle du dock missa t.ex 2 veckor och sedan ta upp programmet igen föreslår vi att du backar 2-3 träningspass för att komma in i det igen, träningspassen är stegrande och anpassas efter tester så det är ingen ide att hoppa fram i något program. Då mister programmet sin funktion

 

Det står i mitt program att jag skall använda 23kg men det finns bara 20 eller 25 kg på maskinen?

Ibland måste du avrunda de siffror vi angivit i ditt program, har vi t.ex angivit att du skall använda 17kg första veckan och det bara finns 15kg eller 20kg så får du titta på de följande veckorna vilka vikter som skall användas där. Har vi t.ex angivit att du skall använda vikterna 17kg, 20kg, 23kg så avrundar du till närmaste relevanta vikt så du fortsatt får en ökning varje vecka, vilket då blir 15kg, 20kg, 25 kg

 

Vad är cardio?

Cardio kan vara löpband, cykel, crosstrainer mm. Allt som är någon form av aktivitet, det är själva intensiteten på utförandet man kallar cardio. Cardio har något lägre intensitet än konditionsträning. Man kan prata normal men har en ökad andning. Cardio används mellan varven i cirkelträning och ibland som avslutning på ett styrke pass i träningsprogrammen.

Jag vill bli både starkare och smalare varför kan jag bara välja en inriktning?

Du kan bara välja en inriktning för annars kan vi inte styra din träning mot ditt önskade mål. Men bara för att du t.ex väljer starkare betyder det inte att du inte blir smalare och tvärtom.
Varje inriktning är fokuserad på något av de tre alternativen och träning som stimulerar den valda målsättningen är mer förekommande i programmet. Att man väljer program starkare utesluter alltså inte resultat som viktnedgång eller ökning av muskelmassa. För dig som har svårt att välja en inriktning rekommenderar vi programmet starkare.

 

Kan jag byta övningar?

Du kommer ut efter din målsättning få ett papper med föreslagna övningar att utföra styrketester på. Dessa övningar är utsatta med namn och muskelgrupp, vi ger dig rekommendationer utefter din målsättning och EMG (electromyography).
Det är helt okej att byta övningar inför ett program om du inte trivs med den aktuella övningen eller den inte finns på ditt gym. Men efter att du gjort styrketestet är det inte okej att byta övningar då styrketestet endast visar din styrka i den specifika övningen, inte i muskelgruppen. Om du väljer att byta övning, säkerställ då att du byter till en övning som tränar samma muskelgrupp som den övning du byter ut.

 

Vikterna är för lätta, jag orkar lyfta mer. Ska jag lägga på mer vikt?

Vikterna i programmet är korrekta om du utfört styrketestet på ett korrekt sätt. I vissa program vill vi inte att du ska uppnå maximal uttröttning lokalt och därför är vikterna något lättare. Det kan även bero på att musklerna anpassar sig snabbare än övriga strukturer, det är då inte att rekommendera tyngre vikter. Om du upplever programmet som "för lätt" läs då instruktionerna för hur programmet ska utföras en gång till och prova eventuellt att minska vilan mellan seten.

Vad händer om jag blir sjuk?

Hoppa aldrig över några pass. Vid sjukdom eller annat uppehåll, börja där du slutade. Vid längre uppehåll (2-3 veckor) kan det vara aktuellt att backa tillbaka 2-3 pass till och med.

Hur definierar ni de de olika nivåerna av erfarenhet? Vilken skall jag välja?

Nybörjare: Precis som det låter, här krävs ingen erfarenhet av motståndsträning.

Medel: Du har en viss erfarenhet och kan grunder inom motståndsträning, som t.ex. att aktivera bålmuskulaturen och upprättahålla en god hållning och teknik under övningarna.

Erfaren: Du har tränat motståndsträning regelbundet och har inga problem
med att hantera flerledsövningar och fria vikter.

 

Kan jag kombinera era program med annan träning, så som olika pass?

 

Ja, men beror samtidigt på vilken sorts träning du menar.

Du får i ditt styrketräningsprogram med dig antal dagar och pass som du skall träna med vårat program, utöver dessa kan du kombinera med gång, löpning, cykling, yoga mm men du skall undvika pass som bodypump, längre tunga spinningpass och liknande.

Det hela har att göra med olika energisystem som påverkas i kroppen under olika intensitet och volym. Våra träningsprogram är uträknade för att ge precis rätt balans mellan träning, vila och en ökad belastning utan att du skall bli övertränad. Alltså hela tiden få ut optimalt av din träning och återhämtning.

Ett förenklat svar är alltså JA,  så länge det är en lättare träningsform och det inte påverkar det program som du fått av oss.